Esperanto Performing Arts and Film Festival

April 11th - 20th

Kino-Teatro-Festivalo

11a - 20a de aprilo

We warmly invite you to the 2014 Esperanto Performing Arts and Film Festival in the seaside village of Langley on beautiful Whidbey Island, Washington. Join us for an immersive experience in the international language Esperanto and a creative and fun performing arts workshop! In the mornings there will be Esperanto language classes for beginners, and performing arts and filmmaking classes in Esperanto for those who understand the basics of the language. Afternoons and evenings, enjoy a collaborative environment to rehearse and create, or explore the seaside village of Langley. There will be plenty to enjoy and new friends to meet.

Bring your ideas and your special abilities, or discover new talents while collaborating with others on new works. If you already have a project in mind, you will find colleagues to work with here; or you may enjoy contributing your experience to another's creative project. We have multiple interesting projects in the works, but we specifically hope to encourage participants to workshop their own projects during the Festival, so contact us with your ideas! esperanto@whidbey.com

In ‘Esperantio’ (the “country” where Esperanto is spoken, which crops up wherever Esperantists gather) people tend to make friends quickly in a supportive atmosphere. It’s an ideal place to try new things and take creative risks; a very welcoming environment, where people tend to accept each other as they are, and embrace and encourage everyone’s efforts, whether that’s to speak a new language or stretch themselves in the performing arts.

We’ll be a family of mixed ages and abilities, from those just learning Esperanto to those already fluent, from those experienced in the performing arts to those stepping onstage for the first time, and those in-between; we all have things to share, and things to learn from each other.

If you are interested in sponsoring a prize for the Awards Night of our film festival, contact us at esperanto@whidbey.com.

Ni kore invitas vin al Kino-Teatro-Festivalo 2014 por bunta kaj kreema sperto en la bela apudmara vilaĝo de Langley, ĉe la insulo Vidbeo, Vaŝingtonio. Ni kunkreos novajn verkojn en la fekunda grundo de KoToFesto, ĉe la bela kaj verda Pacifika marbordo. Matene, spertu lecionojn pri diversaj scenartoj kaj filmfarado fare de diversfakaj spertuloj. Oni provizos ankaŭ Esperantlingvajn lecionojn por komencantoj, do venu kreemuloj ĉiuj! Dum la posttagmezoj kaj vesperoj, oni kunkreos novajn verkojn kaj provludos prezenti spektaklon kaj novajn filmetojn al la NOREKanoj kiuj alvenos la 18an de aprilo.

Bonvolu proponi al ni viajn ideojn pri kion vi ŝatus prilabori por sursceniĝo aŭ muntiĝo. Vi trovos kunlaborantojn por via propra projekto kaj povos kontribui viajn talentojn al la projektoj de aliaj. Vi povas atingi la organizantojn ĉe esperanto@whidbey.com

Esperantio estas aparte subtenema medio, kaj tiele sekura loko riski novajn kreemajn provojn. En intima etoso, ni povos kuraĝigi unuj la aliajn atingi pli ol ni alie kuraĝus fari. Ĉu vi ŝatas kanti sed neniam provis dancadon? Ĉu vi interesiĝas pri aktorado sed neniam pripensis filmfaradon? Kio ajn estas via talento (eĉ se ĝi malkovrotas) vi havos la oportunon ĝin esplori pli, kaj krome provi aliajn artojn.

Ni fariĝos familio de diversaj aĝoj kaj lertecoj pri scenartoj kaj pri Esperanto. Ni anticipu iujn pli spertajn aktorojn aŭ kantistojn ekzemple, kiuj interesiĝas (se ne tiom spertas) pri Esperanto, kaj iujn fluparolantojn kiuj ne tiom spertas pri sursceniĝo (kvankam interesiĝas,) kaj iujn ie en la mezo; do ni ĉiuj povos dividi nian sperton kaj profiti de la spertoj de aliaj.

Se vi interesiĝus patroni premion por la Premia Vespero de la filmfestivalo, nepre kontaktu nin per esperanto@whidbey.com.

Our Goals Niaj Celoj
  • To explore various performing arts with Esperanto as the working language, assisted by an experienced faculty. Kunesplori diversajn scenartojn en Esperanta medio, helpe de spertaj fakuloj.
  • To encourage the creation of new works: both before and during the workshop; and especially afterward -- with the skills acquired, talents discovered, and confidence gained during the festival experience. Instigi kreadon de novaj verkoj: antaŭ kaj dum la metiejo, kaj aparte poste, per scipovoj novlernitaj, talentoj eltrovitaj, kaj memfido gajnita dum la sperto ĉe KoToFesto.
  • To increase the visibility of Esperanto through cinema and other creative media, and to use Esperanto to disseminate the ideas of its speakers. Disvastigi Esperanton tra filmo kaj aliaj kreivaj komunikiloj, kaj utiligi Esperanton por disvastigi diversajn ideojn de ties parolantoj.
  • To present an independent performing arts program in Esperanto created by the participants in order to increase the understanding and appreciation of the performing arts among speakers of Esperanto, and increase the use of Esperanto as a lingua franca among performing artists from all over the world. Prezenti sendependan scenarton kreitan fare de la partoprenantoj por kreskigi la komprenon kaj aprezon pri la scenaj artoj inter la esperantistaro, kaj la utiligon de Esperanto kiel pontlingvo inter scenartistoj el la tuta mondo.
Rules about the Venues Reguloj pri la ejoj
  • According to the local laws, smoking is strictly prohibited in every public building (for example, rehearsal halls and classrooms) and the grounds nearby, and also in the rental houses and hotels/motels. Also, pets are not permitted in these buildings. Pro loka leĝo, fumado estas strikte malpermesata en ĉiu publika konstruaĵo (ekzemple, kie ne okazigos lecionojn kaj provludojn, restoracioj, butikoj) kaj ties apuda tereno, kaj ankaŭ ĉe la ludomoj kaj hoteloj/moteloj. Dorlotbestoj estas malpermesataj eniri tiajn samajn konstruaĵojn.
  • For the well-being of other participants, please don't bring or wear heavily fragranced personal products, like perfumes, hairsprays, scented deodorants, etc. In our modern world, there are more and more people who have a toxic reaction to the chemicals in fragranced products, so when people are working together in a group, it's kinder (and safer) not to wear them. Por la bonfarto de aliaj partoprenantoj, bonvolu ne kunporti nek porti fortodorajn personojn produktaĵojn, ekzemple, parfumon, harŝprucaĵon, parfumitan kontraŭŝvitan likvaĵon, ktp. En nia moderna mondo estas pli kaj pli da homoj kiuj alergias al la enhavo de khemiaĵdevenaj odoroj, do kiam oni kunlaboras en grupo, estas ĝentile ne porti ilin.

NOREK

April 18th - 20th

18a - 20a de aprilo

Click here to go to a different website that has information about NOREK. Informoj pri NOREK troviĝas ĉi tie.